Mjukavaruutveckling

Vi anpassar och skapar IT-mjukvara
för alla verksamheter


Systemutveckling, Systemdesign, Databasdesign, Databassystemering, Programmering, Webutveckling, Webdesign, Design, Kodgranskning, Test, Distribution, Dokumentation, förvaltning och mycket mer. För att effektivisera och optimera ditt företags verksamhet ännu mer, hjälper vi dig att skapa nya skräddarsydda system eller anpassa, bygga ut och integrera befintliga funktioner efter dina önskemål och behov

Vi hjälper dig att optimera och förverkliga dina idéer.
Förutom utveckling av mjukvara, hjälper vi er med kravspecifikationer och arbetsprocesser för att få igång projektet.

Med en förstudie som skapas av er eller oss, kan vi tillsammans med dig ta fram ett optimalt lösningsförslag som resulterar i en garanterad leveranstid till ett rätt pris. 

Vi kan antingen utveckla system från scratch eller också integrera lösningar mot redan existerande system, exempelvis din webbshop eller en av dina leverantörer. Med våra intelligenta lösningar effektiviserar och optimerar vi ditt arbete så att du kan fokusera på annat viktigt, som exempelvis dina kunder.


Vårt mål är att göra din verksamhet
mer lönsam genom automatiska system


Genom att ta fram innovativa lösningar, kan vi effektivisera och samtidigt reducera kostnaderna. Dessutom sparar ni både tid och pengar genom att låta systemet automatiskt ta över tidigare manuella arbetsinsatser.

Modern Mjukvaruutveckling
Vi på InoFlow Solutions tänker långsiktigt. Vi använder oss alltid av den senaste beprövade tekniken och följer de standard som finns för att framtissäkra er lösning.

Vi erbjuder

Affärssystem

Vi bygger nya affärssystem eller moduler till existerande system

Webbapplikationer

Vi skapar webbapplikationer av olika typer, från e-commerce till bokningstjänster

Integrationer

Vi hjälper er med integrationer för att underlätta det vardagliga arbetet

Agila Arbetsmetoder

Agila projektmetoder, t.ex. Scrum och Kanban